Zahtjev za katalogom
Zahtjev za katalogom

Hidroex d.o.o.

Adresa ureda i skladišta
Nova Ulica 7, 10290 Zaprešić

MB: 02295288
OIB: 26999675898
Tel.: +385 1 3319 679
Fax: +385 1 3319 678

E-mail:  prodaja@plasson.hr, info@plasson.hr